Produkter med denna garanti omfattas av EPIC® BEGRÄNSAD garanti under en period av 3 år från inköpsdatumet.